top of page

ESPESYALIS ANREJIST 2022

Sa ki anba la a se yon lis Doktè ki anrejistre anba Seksyon 26(4) epi ki gen lisans dapre Seksyon 29(1) Lwa Medikal 2014 pou peryòd ki fini 31 desanm 2022.

* onorè ** inaktif

S1189

Family Medicine

ADDERLEY, Nicole

S1268

Internal Medicine

ALBURY-HARRIS, Kirstene

S2511

Radiology

AMATE, Sachin

S2132

Ophthalmology

ARORA, Supriya

S502

Internal Medicine

BAIN, McKinley

S423

Orthopaedics

BARNETT, David

S1930

Family Medicine

BELGRAVE, Sanita

S21

Internal Medicine

BETHEL, Marcus

S321

Obstetrics and Gynaecology

BLOOMFIELD, Homer

S927

Family Medicine

BONIMY, Ingrid

S1628

Pulmonary Disease and Critical Care Medicine

BOWE, Dedrick

S1287

Psychiatry

ADDERLEY- SANDS, Daphne

S2156

Neurosurgery

ALLEN, Christian

S1009

Internal Medicine

ANTONIO-COLLIE, Sheena

S2133

Ophthalmology

ARORA, Tarun

S1503

Family Medicine

BAIN-ROLLE, Deanna

S1639

Internal Medicine

BARTHOLOMEW, Leigh-Ann

S342

Paediatrics

BENJAMIN-PEET, Evet

S1341

Radiology

BETHEL, Tanya

S1172

Psychiatry

BODHA, Srinivasa

S863

Orthopaedic Surgery

BOWE, Dane

S1485

Obstetrics and Gynaecology

BOWE, Saida

S2239

Obstetrics and Gynaecology

ALBURY, Caryn

S304

Psychiatry

ALLEN, David

S1774

Radiology

AQUINO-AGEEB, Majorie

S918

Ophthalmology

ASH, Duranda Mae

S1840

Internal Medicine

BANNISTER, Dianna

S549

Internal Medicine and Paediatrics

BARTLETT, Frank

S2696

Tele-Family Medicine

BENSON, Brian

S236

Internal Medicine

BETHEL-ETUCK, Pamela*

S1618

Obstetrics and Gynaecology

BODIE, Shamanique S.

S863

Hip and Knee Arthroplasty

BOWE, Dane

S1670

Family Medicine

ALBURY, Justin

S1531

Emergency Medicine

ALLICK, Alphaeus M.

S1624

Family Medicine

ARCHER-CARTWRIGHT, Denotrah

S1751

Family Medicine

BAIN, Darius

S1880

Radiology

BANSAL, Aashish

S924

Paediatrics

BASSETT, Marcia Anne

S839

Family Medicine

BETHEL, Carla

S1435

Family Medicine

BEVANS, Stacie

S1641

Internal Medicine

BONIMY, Charlyon

S1628

Internal Medicine

BOWE, Dedrick

Konsènan

Komite Konsèy
Kesyon yo poze souvan
Manm yo
Rejis Medikal
Enskripsyon
Lisans
Enkyetid sou Doktè
Konsèy Avi ak Nouvèl
Piblikasyon
Kontakte nou
Enfòmasyon CME
Règleman BMC

Estanda Telemedsin

ECFMG-EPIC Enfòmasyon
Preskri Nakotik
Pwogram Fondasyonal ak Egzamen SPEX
Dènye nouvèl
Antre Doktè
Maladi pou notifye COVID-19
Rezilta rechèch
Doctors symbol.gif

Loading...

bottom of page