top of page

PWATISYONÈ JENERAL 2022

Sa ki anba la a se yon lis doktè ki anrejistre anba Seksyon 15 epi ki gen lisans dapre Seksyon 29(1) Lwa Medikal 2014 pou peryòd ki fini 31 desanm 2022.

* onorè ** inaktif

1541

ADDERLEY-COOPER, Etenesh

General Practitioner

2092

ALBURY, Antonique

General Practitioner

735

ARMBRISTER, Phyllis Marie

General Practitioner

1096

BALFOUR-GREENSLADE, Felicia

General Practitioner

418

BARTLETT, Tyrone

General Practitioner

1747

BAZARD, Kent

General Practitioner

1019

BETHEL, Kevin Paul

General Practitioner

1010

BINARD, Marc

General Practitioner

492

BOYCE Jr., Franklin

General Practitioner

1049

BROWN, Lynwood

General Practitioner

2183

BRUNEY, Candace

General Practitioner

1573

CADRON, Burnell

General Practitioner

1050

CARGILL, Rodd

General Practitioner

2185

CARTER, Anais

General Practitioner

86

AGEEB, Gloria Edith

General Practitioner

1752

ALLEYNE-MCQUAY, Ian

General Practitioner

1511

BABOOLAL-JOHNSON, Rhea

General Practitioner

1743

BANNISTER, Kandis

General Practitioner

719

BASDEN, Christopher Justin

General Practitioner

2181

BELLE-ADDERLEY, Latanya

General Practitioner

1101

BETHEL, Kimberley Alean Marie

General Practitioner

1571

BODIE, Charmaine T.

General Practitioner

1231

BRAYNEN-BENEBY, Margo A.

General Practitioner

875

BROWN, Martin

General Practitioner

803

BURROWS, Uanna

General Practitioner

858

CAMPBELL, Susana B.C.

General Practitioner

929

CARGILL, Tyneil

General Practitioner

760

CARTER, John

General Practitioner

1171

AKAZIE, Ndubuisi

General Practitioner

964

ARCHER, Ian T.

General Practitioner

2

BACCHUS, Nizamuddin

General Practitioner

1262

BARTLETT, Josephine

General Practitioner

1797

BASSETT, Melisande

General Practitioner

250

BENEBY, Glen

General Practitioner

1766

BETHEL-MIMS, Tina

General Practitioner

1230

BOWE, Kevin

General Practitioner

1909

BRENNEN, Myles

General Practitioner

454

BROWN, Rolston Eric

General Practitioner

2296

BUTLER, Mikell

General Practitioner

629

CAREY, Gregory

General Practitioner

1676

CARROL, Tamal

General Practitioner

1187

CARTWRIGHT, Marissa

General Practitioner

Konsènan

Komite Konsèy
Kesyon yo poze souvan
Manm yo
Rejis Medikal
Enskripsyon
Lisans
Enkyetid sou Doktè
Konsèy Avi ak Nouvèl
Piblikasyon
Kontakte nou
Enfòmasyon CME
Règleman BMC

Estanda Telemedsin

ECFMG-EPIC Enfòmasyon
Preskri Nakotik
Pwogram Fondasyonal ak Egzamen SPEX
Dènye nouvèl
Antre Doktè
Maladi pou notifye COVID-19
Rezilta rechèch
Doctors symbol.gif

Loading...

bottom of page